Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E a taabangaki te rawawata n te aonnaba, ma e koaua bwa e karikia te Atua?

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

E karika te rawawata te Atua?

Tera am kaeka?

  • Eng

  • E aki

  • Tao Eng

Ae E Taekinaki n te Baibara

“E bon aki kona te Atua ae koaua n iangoa karaoan ae buakaka, ao Teuare Moan te Mwaaka bwa e na karaoa ae kairua!” (Iobi 34:10) Bon tiaki te Atua ae karika te buakaka ao te rawawata aika ti nori n te aonnaba.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • Bon Tatan te Riaboro are “te tia tautaekania kaain te aonnaba,” ae e karika te rawawata.Ioane 14:30.

  • E aki toki n reke naba te rawawata ao te buakaka mani motinnano aika aki raraoi ake a karaoi aomata.Iakobo 1:14, 15.

E na toki te rawawata?

A kakoauaa tabeman aomata bwa e kona n toki te rawawata rinanon aia kaai ni kakorakora aomata, ma iai naba tabeman aika a noria bwa e kangaanga iangoan ae e na kona ni ­bitaki te waaki n te aonnaba aei nakon ae raoiroi riki. Tera ngkoe am iango?

Ae E Taekinaki n te Baibara

E na katoka te rawawata te Atua. “E nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki.”Te Kaotioti 21:3, 4.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • E na kabonganaaki Iesu iroun te Atua ni katoka te rawawata are karikia te Riaboro.1 Ioane 3:8.

  • A na maeka ma te rau aomata aika raoiroi n te aonnaba n aki toki.Taian Areru 37:9-11, 29.