Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  December 2015

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Ti kona n ataa te koaua ibukin te Atua?

E Aera te Atua Ngkai e Tangiria bwa ti na Ataa te Koaua? Wareka Ioane 17:3

E rereitaki te Atua ma aomata. E kabongana taamneina ae raoiroi ke mwaakana ae mwamwakuri, ni karin ana iango n aia iango taani korea te Baibara. (2 Betero 1:20, 21) Ti kona n ataa te koaua ibukin te Atua mani warekan te Baibara.Wareka Ioane 17:17; 2 Timoteo 3:16.

E kaotii rongorongona aika bati te Atua rinanon te Baibara. E kaotia bwa bukin tera ngke e karika te aomata, tera ae e na karaoia ibukia aomata, ao tera arora ni maiu ae tangiria. (Mwakuri 17:24-27) E tangirira Iehova ae te Atua bwa ti na ataa te koaua ibukina.Wareka 1 Timoteo 2:3, 4.

E aera te Atua ngkai e butimwaeia akana tangira te koaua?

Iehova boni ngaia nibwan te koaua, ao e kanakoa Natina ae Iesu bwa e na reireinia aomata te koaua. Ngaia are a katikaki nakon Iesu akana tangira te koaua. (Ioane 18:37) E tangiriia aeka n aomata akanne te Atua bwa a na riki bwa taan taromauria.Wareka Ioane 4:23, 24.

E a tia Tatan te Riaboro n tukiia aomata aika bati man ataakin te Atua, n arona ni kabutiinako reirei aika kewe ibukin te Atua. (2 I-Korinto 4:3, 4) Aomata aika ribaa te raoiroi a boni katikaki nakon reirei aika kairua aikai. (I-Rom 1:25) Ma mirion ma mirion mwaitiia aomata aika raraoi nanoia ake a kunea te koaua ibukin Atua rinanon te reirei n te Baibara.Wareka Mwakuri 17:11.