Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  November 2015

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

A kona ni manga maiu maate?

E boni kona ni manga kaoka te maiu te tia Karikiriki

Bon Iehova ae te Atua Kakoburakean te maiu. (Taian Areru 36:9) E aki ngkanne kakoauaaki n anne bwa e na boni kaoka maiuia naake a tia ni mate te Atua? E karauaki nanora n te Baibara bwa e na boni karaoa anne n te tai ae na roko. (Wareka Mwakuri 24:15) Ma bukin tera ngkai e na karaoa anne?

Bon anne ana moani kantaninga ara tia Karikiriki bwa a na maiu aomata n aki toki i aon te aba. (Karikani Bwaai 1:31; 2:15-17) Aei te bwai ae teimatoa n tangiria ibukia aomata. E maraki nanona n noran te bae ti rinanona ngkai, ae te maiu ae bati iai te kangaanga ao ni kimototo maiura iai.—Wareka Iobi 14:1, 14, 15.

A na maeka ia aomata ake a na kautaki?

E koaua bwa e karika te aomata i karawa te Atua? E aki. E karikiia anera te Atua i karawa ma e karikia aomata nako aon te aba. (Karikani Bwaai 1:28; Iobi 38:4, 7) Iangoi kaututi ake e karaoi Iesu. E na boni kaoka maiuia aomata nako aon te aba. N aron anne, a na maiu i aon te aba angia te koraki ake a kautaki n te tai ae e na roko.—Wareka Ioane 5:28, 29; 11:44.

Ma iai naba tabeman aomata ake e rineiia te Atua bwa a na kautaki nakon te maiu i karawa, ike a na karekea iai te rabwata n taamnei. (Ruka 12:32; 1 I-Korinto 15:49, 50) A na uaia ni kairiri bwa uea ma Kristo n tautaekana te aonnaba te koraki ake a na kautaki nako karawa.—Wareka Te Kaotioti 5:9, 10.