Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI November 2015 | Tera Ana Iango te Atua n te Buaka?

Ko na bae ni mimi n ana kaeka te Baibara.

ATUN TE MAEKATIN

Tera Ana Iango te Atua n te Buaka?

Ngkoangkoa, ao e tuangia ana aomata te Atua bwa a na buaka. Imwina riki, e reireinia aomata Iesu bwa a na tangiriia akana a kairiribai nakoia. Tera te bitaki?

ATUN TE MAEKATIN

Ana Iango te Atua n te Buaka n Taai Ake Rimoa

Tenua koaua aika kakawaki aika kaoti okoroni buaka ake e kariaia te Atua.

ATUN TE MAEKATIN

Ana Iango te Atua n te Buaka n te Moan Tienture

E ngae ngke e aki bitaki ana iango te Atua ibukin te buaka, ma e oti ni baika riiriki bwa iai te bitaki.

ATUN TE MAEKATIN

Ana Iango te Atua n te Buaka ni Boong Aikai

E na karokoa te Atua te buaka ae e na katoki buaka nako.

Ko Ataia?

Bukin tera ngke e korobuai Ioteba imwain teina i matani Barao? Ngke e taekinaki n te Baibara taman Timoteo bwa “te I-Kuriiti,” e koaua bwa e nanonaki iai ae bungiaki i Kuriiti?

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I Iangoia Bwa Bon Aei te Maiu ae Rangi ni Kakukurei

Bon te tia iowawa ngkoa Pawel Pyzara, e kamanenai drugs, ao e ukoukora naba ana beeba ae te degree. E riki bitakini maiuna imwin orona ma waniman mwaane.

KAKAIRI N AIA ONIMAKI

“Natiu ae Tangiraki Irou ae Kakaonimaki n Ana Mwakuri te Uea”

Tera are e buoka bitakin Timoteo man te roro n rikirake ae mamaamaa nakon te mataniwi ni Kristian ae rianako arona?

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Ngkana a na mangauti maate, a nang maeka ia?