Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 ATUN TE MAEKATIN | ANTAI ANA TIA KAKOAUA IEHOVA?

Tera Aia Koaua Ana Tia Kakoaua Iehova?

Tera Aia Koaua Ana Tia Kakoaua Iehova?

A kakoauaa Ana Tia Kakoaua Iehova bwa “e kairaki korean te Koroboki ae Tabu ni kabane iroun te Atua ao e manena ibukin te angareirei.” (2 Timoteo 3:16) Ti kabongana te Baibara ibukin te kairiri ae manena n reiakina iai taekan te tia Karikiriki ao maiuakinan te aroaro ni maiu ae riai.

E taekinaki ae kangai n te Baibara: “Ba a aonga n ataiko, ae IEHOVA aram, Ba bon ti Ngkoe Teuare Moan te Rietata i aonaba ni bane.” (Taian Areru 83:18, BG) Ngaia are ti taromauria tii Iehova ae te Atua ao ngkai taani kakoaua ngaira ibukina, ti kakorakoraira ni kaotiota arana.—Itaia 43:10-12.

Ngkai Kristian ngaira, ti kakoauaa ae Iesu “bon Natin te Atua” * are e roko i aon te aba ao n riki bwa te Mesia. (Ioane 1:34, 41; 4:25, 26) Imwini matena, e a manga kautaki nako karawa. (1 I-Korinto 15:3, 4) E riki imwina bwa te Uea n Ana Tautaeka n Uea te Atua. (Te Kaotioti 11:15) Bon te tautaeka ni koaua te Tautaeka anne are e na kaoka te aonnaba nakon te Bwaretaiti. (Taniera 2:44) E taekinaki ae kangai n te Baibara: “A na abana te aba akana nimamanei; ao a na kukurei ni kabatian te raoi.”—Taian Areru 37:11, 29, BG.

“A kakoauaa bwa E taetae nakoia te Atua ngkana a wareware n te Baibara. A okira Ana Taeka te Atua ngkana a kaaitara ma kangaanga n ukera iai katokan aia kangaanga. . . . A kakoauaa bwa e maiu Ana Taeka te Atua.”—Benjamin Cherayath ae te tama n te Katorika, te nuutibeeba mai Tiaman ae te Münsterländische Volkszeitung

A kakoauaa Ana Tia Kakoaua Iehova bwa a kona ni kakabwaiaaki aomata n ara bong aikai ni booto n reirei man te Baibara. (Itaia 48:17, 18) Ma ti boni mutiakini booto n reirei akanne. N te katoto, ngkai ti kauringaki n te Baibara bwa ti na rarawa nakoni mwakuri aika kabarekaa ara iango ao rabwatara, ti aki moko ke ni kamanenai drugs n te aro ae riao. (2 I-Korinto 7:1) Ti rarawa naba nakon aroaro aika kabuakakaaki n te Baibara n aron te koro ni manging, te wene ni bure ao te ira.1 I-Korinto 6:9-11.

^ bar. 5 E taekinaki naba Iesu n te Baibara bwa “Natin te Atua ae ana rikitemanna” ibukina bwa bon tii ngaia ae karikaki iroun Iehova.Ioane 3:18; I-Korote 1:13-15.