Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI August 2015

ATUN TE MAEKATIN

Tera ae E na Riki Imwin te Mate?

Rongorongoni mangauti aomata aika waniman n te Baibara. Tera ae a taekinna ibukin te maiu imwin mate?

ATUN TE MAEKATIN

Iai te Kantaninga Ibukia Maate?

Bukin tera bwa e na kautiia aomata aika a aki raoiroi te Atua?

ATUN TE MAEKATIN

Te Kantaninga Ibukia Maate—Ko na Kangaa ni Koaua Raoi Iai?

E taekinaki bukina aika uoua n te Baibara ae ti kona iai ni kakoauaa te mangauti.

RONGORONGONI MAIUNA

E a Tia Iehova n Anganai ae Bati Riki Nakon ae I Kantaningaia

E kunea te maiu ae manena Félix Alarcón imwini kuratina ae kakaiaki are e a aki kakammwakuri iai mai roroana rikaaki.

KAKAIRI N AIA ONIMAKI

‘I Teirake Bwa Kaanga te Tina i Aon Iteraera’

Tera reireiara n rongorongon Tebora ae n te Baibara ibukin te onimaki ao te ninikoria?

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Tera te kantaninga ibukin te maiu? Bukin tera bwa a karikaki aomata?

Baika Tibwa Rin Riki n te Intanete

Maakakin te Mate​—Ko na Kangaa n Tokanikai i Aona?

Te tokanikai i aoni maakakin te mate n te aro ae riao, e kona ni buokiko bwa ko na kukurei ni maium.