Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI July 2015

ATUN TE MAEKATIN

E a Taabangaki te Raraoma!

E noraki n taiani kakaae bwa e kona naba ni karekea te moantaai ni mate te raraoma teutana. Ko na kangaa n tokanikai iai?

ATUN TE MAEKATIN

Te Raraoma Ibukin te Mwane

Te mwaane temanna are e katauraoi baika a kainnanoaki ibukini maiuia ana utu ngke a birirake booni bwaai nakon te birion.

ATUN TE MAEKATIN

Te Raraoma Ibukin te Utu

Ana karaki temanna te aine ibukin rotakibuakana, raurena, maiuna ao ataakin nanon te onimaki ni koaua.

ATUN TE MAEKATIN

Te Raraoma Ibukin te Kabuanibwai

Tera arom n tokanikai i aon te buaka, te iowawa, te baareka, bibitakini kanoani boong ao te aoraki ae ewewe mani kamamate?

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

E a Rikirake ni Buakaka Riki Maiu

Stephen McDowell bon te mwaane ae iowawa, ma e bitaki maiuna man aki karaoan te tiritiri.

Te Koaua Bwa Ti Kona ni Kakukureia te Atua?

E kona n reke te kaeka mani maiuia Iobi, Rota ao Tawita ake a bane ni karaoa ae kairua.

Ko Ataia?

Tera aroni kabonganaakin atibu n ii baraua n taai ake rimoa? Tera ae nanonaki n te taeka ae ‘e mena i bwanibwanin’?

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

E na iai te tai ae na toki iai te buakaka?

Baika Tibwa Rin Riki n te Intanete

E na Buokai te Atua Ngkana I Tataro?

E bon tabe te Atua ma ara kangaanga?