Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI May 2015

ATUN TE MAEKATIN

“Te Toki”—Tera Ae Nanonaki Iai?

Ko ataia ae e boni kakukurei rongorongon “te toki” ae taekinaki n te Baibara?

ATUN TE MAEKATIN

E Koaua Bwa E A Kaan te Toki?

Iangoi kanoani kanikinaean te toki aika aua aika kabwarabwaraaki n te Baibara aika katauraoa kaekaan anne.

ATUN TE MAEKATIN

A Mwaiti Aika A na Kamaiuaki n Tain te Toki—Ko Kona Naba Ngkoe

Ma n te aro raa? Mani kaikoan am bwai ke ni katauraoani bwaai n rabwata riki tabeua ibukin te toki?

Ko Ataia?

A boutokaaki baika koreaki n te Baibara ni baika kuneaki irouia taan rabakau? N ningai te tai ae a mauna iai raian man aaba ake a taekinaki n te Baibara?

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I a Ataia Ae e Nanoanga Iehova ao ni Kabwarai Buure

E a riki bwa anuani maiun Normand Pelletier babakanikawaian te aomata. Ma e bon rotaki n te tang imwini warekan te kibu teuana man te Baibara.

KAKAIRI N AIA ONIMAKI

“I onean mwin te Atua?”

E a tia n rotaki am utu n te bakantang ke te kairiribai? Ngkana ngaia anne, ko kona ni buokaki n rongorongon Ioteba n te Baibara.

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Bukin tera ngkai tenga te ririki maanin te Bong ni Motikitaeka?

Baika Tibwa Rin Riki n te Intanete

Tera ae E na Kakororaoia Ana Tautaeka n Uea te Atua?

Reiakina te bae ko na kariaa ngkana e a kairiri ana tautaeka te Atua n te aonnaba ni kabutaa.