Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) December 2015

E mena n te kaongora aei kaongora ibukin te reirei ibukini Beberuare 1 nakon 28, 2016.

Ko Uringnga?

Noria bwa tera ae ko uringnga mani kaongora n Te Taua-n-Tantani aika boreetiaki aika bwain Turai nakon Ritembwa 2015.

Iehova ae te Atua ae Rereitaki ma Aomata

E reireinira te koaua ae kakawaki aron te Atua ni kabonganai aia taetae aika kakaokoro aomata ni kaotii iai ana iango.

Te Rairai n te Baibara ae Kai Ota

E kairaki aia mwakuri te Komete Ibukin Rairan te Baibara ae Tabu—te Rairai ae te Aonnaba ae Boou ni booto n reirei aika tenua aika kakawaki.

Kabongana Mwaakan te Newe n te Aro ae Raoiroi

E na kangaa ni buokiko ana katoto Iesu n ataa te tai n taetae, tera ae ko na taekinna, ao arom n taekinna?

E na Kakorakorako Iehova

Tera arora n iangoi taiani mamaara, ao tera ae ti na karaoia iai?

RONGORONGONI MAIUNA

E a Reke te Rau i Marenau ma Atuau ao Tinau

Ngke e katoka taromauria ana bakatibu Michiyo Kumagai ao e a tabe n raurenako ma tinana. E kangaa ni karekea te rau Michiyo?

Booki Aika Reke Iai Kaongora n Te Taua-n-Tantani 2015

Kaongora aika kakaokoroaki ni karinanaki aika boreetiaki n Te Taua-n-Tantani ibukia aomata ao ibukin te reirei.