Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) November 2015

E mena n te kaongora aei kaongora ibukin te reirei ibukin Ritembwa 28, 2015, nakon Tianuare 31, 2016.

Kataneia Natim Bwa E na Beku Iroun Iehova

Aroaron Iesu aika tenua ake e kamanenai n ana angareirei a kona ni buokiko bwa e na uaana riki am reirei ni kataneiai nakoia natim.

Kataneia Natim ae Tebwi Tabun Ana Ririki Bwa E na Beku Iroun Iehova

Ko na kangaa ni buoka natim ae tebwi tabun ana ririki bwa e na kamanena te tai are e a ikawai riki iai bwa ana tai n rikirake n te onimaki?

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Tera te bwai ni kakoaua n tauan te kaawa rimoa ae Ieriko bwa e niniaki n te tai ae kimototo?

Kakaitau Ibukin Aron Iehova n Tituaraoi

E kaotaki n te Baibara te nano ae riai ao ae aki ibukin arora n anga ara tai, korakorara, ao kaubwaira.

Iehova Bon te Atua ae Nibwan te Tangira

E kangaa Iehova ni kaota tangiraia aomata?

Ko “Tangira Raom n Aomata n Aron Tangiram i Bon Iroum”?

Ko kona ni maiuakina ana tua Iesu n am mare, n am ekaretia, ao n am mwakuri n uarongorongo.

Ai Tebubua te Ririki i Aan Ana Kairiri te Tautaeka n Uea!

Baikara aanga aika tenua aika ti kataubobongaaki iai n uarongorongoa Ana Tautaeka n Uea te Atua?

RONGORONGORA RIMOA

“Akea te Bwai Mai Aan Taai ae Kona n Tukingkami!”

Taan uarongorongo aika kabwanina aia tai i Buranti n 1930 tabun a ururingaki ingaingaia ao nanomwaakaia.