Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) September 2015

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei aika kanoan Okitobwa 26 nakon Nobembwa 29, 2015.

Ko Uaiakina Kororaoin Ikawain te Kristo?

Ti kona n teimatoa n rikirake n te onimaki, e ngae ngke ti a rangi ni maan ni beku iroun Iehova.

Ko Onimakina Mataniwin Nanom Ibukini Kairam?

Noria bwa e na kangaa ni buokiko ni karaoi motinnano aika raraoi ibukin te marurung, kaokirii ao te mwakuri ni minita.

“Teei n Nene n te Onimaki”

Tera reireiara ibukin te onimaki irouni Betero ngke e nakonako i aon te ran?

N Aanga Raa ae Tangirira Iai Iehova?

Ko kunea bwa e kangaanga iroum kakoauaan ke iangoan ae e tangiriko Iehova?

Ti na Kangaa ni Kaotia ae Ti Tangira Iehova?

E bati riki ae irekereke nakon tii te namakin

RONGORONGONI MAIUNA

E Kanakoraoa Riki Maiu Ana Kakabwaia Iehova

Rinanon rongorongoni maiun Melita Jaracz, are e kabanea 50 tabun te ririki ni kabwanina ana beku ibukin te Atua ngaia ma buuna ae Ted Jaracz, are kaain te Rabwata n Tautaeka.