Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) August 2015

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei man Tebetembwa 28 nakon Okitobwa 25, 2015.

RONGORONGONI MAIUNA

“A na Kukurei Aba-Makoro Aika Bati”

Wareka rongorongoni maiun Geoffrey Jackson are e kaaina te Rabwata n Tautaeka.

Iaiangoa Ana Tangira Iehova ae Teimatoa

Ko na kangaa ni kakoauaa raoi bwa e memena iroum Iehova n taai naba ni kataaki?

Teimatoa ni Kakantaninga!

Uoua bukina aika kakawaki ibukin ara kakorakora riki n tokin te waaki aei.

Katauraoi Ibukin te Maiu n te Aonnaba ae Boou

Kaanga tii te arona aroia ana aomata te Atua ma aomata ake a iangoia te mwaing nakon te aba teuana.

Kawakin Am Iraorao ni Kabaneani Boong Aikai

Ti na karababaa nako riki ara iraorao i rarikia naake e babane ara tai ma ngaiia.

Reireiara Mairoun Ioana

E kangaa neiei ni bitii baike e kakaraoi ni maiuna bwa e aonga n irira Iesu?

RONGORONGORA RIMOA

“E Karokoi Ngkami Iehova i Buranti Ibukin Reiakinan te Koaua”

A riki baika aki kantaningaaki imwin tiainaan te boraraoi n 1919, iroun te tautaeka ni Buranti ma Poland ibukini kariaiakan te rin n te aba.