Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  April 2015

E Kona te Kai ae Koreaki ni Manga Bwebwerake?

E Kona te Kai ae Koreaki ni Manga Bwebwerake?

E BON aki kantara te kai ae te oriwa ae bwaoua ao ni kiribeubeu ngkana e kabotauaki ma te kai ae rangi tamaroa ae te tira i Rebanon. Ma e kamimi bwa a kona ni maiu kaai aika oriwa n aki ongei kangaanga aika riki. A katautauaki tabeua bwa a kona ni maiu i nanon 1,000 te ririki. E ngae ngkana e a tia ni koreaki boton te kai ae te oriwa, ma e kona ni mwangaanga nako wakaana i aantano ao ni manga maiu. E kona ni manga bwebwerake ngkana a tiku ni maiu wakaana.

E aki nanokokoraki te baatua are Iobi bwa e ngae ngkana e mate, ma e na manga boni maiu. (Iobi 14:13-15) Tao e kabongana te kai ae te oriwa ni kaikonaka iai aki nanokokorakina n aron te Atua ni kona ni manga kautia. E taku: “Iai kantaningaana, ba e na manga rikirake, Ao e na aki toki mwangana ae ububu. Ngkana tao e riki ni waka ni kawai wakana i aantano, Ao ngkana tao e mate botona i aantano; Ao e na boni manga riki rake ni boin te ran, Ao e na kariki mwangana n ai aron te aroka.”—Iobi 14:7-9, BG.

N aron te tia ribana ae ingainga nanona ni kan nora wakaan te kai ae te oriwa are e a tia ni koreaki ni manga bwebwerake, e ingainga naba nanon Iehova ni kani kautiia ana toro aika bati. (Mat. 22:31, 32; Ioa. 5:28, 29; Mwa. 24:15) Ai kakimwareireira butimwaeaia ake a tia ni mate ao n noriia bwa a kukurei ngkana a manga maiu!