Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) March 2015

Iai n te maekatin aei te kaongora ibukin te reirei ae bwain Mei 4 nakon 31, 2015.

RONGORONGONI MAIUNA

E a Reke Nakoara ae Kakimwareirei Riki

David ma Gwen Cartwright ngke a totoa ni mwaie ngkoa, ma ngkai a kabonganai waeia ibukin te mwakuri ae tamaroa riki

‘Aei ae Boraoi ma Nanom’

Bukin tera bwa a taekinaki n taai aika bati n ara boki rongorongon te Baibara n te aro ae bebete ao ni mataata?

Ko Na “Teimatoa n Tantani”?

Wareka ana kaikonaki Iesu ae ti a ota raoi iai ae taekaia ataeinnaine aika tengaun are e a kaatuuaki iai rongorongo aika bebete ao ni kakawaki.

Titiraki Mairouia Taani Wareware

N ririki aika nako ao a rang katuruturuaki riki taekan banna ao bannani banna n ara boki, ma ngkai a aikoa bati n taekinaki. E kanga n riki anne?

Reireiara Man te Kaikonaki ae te Tarena

N te kaongora aei ao e a kaboouaki iai otara n te kaikonaki ae te tarena.

Kakaonimaki ni Boutokaiia Tarini Kristo

Tera aroia te koraki ake a motikaki taekaia irouni Kristo bwa tiibu ni boutokaiia tarina?

Te Mare “Tii i Nanon te Uea”—E Bon Riai?

A kakukureia nanon te Atua te koraki ake a nanomwaaka n iri ana reirei ni kairiri ao a kakabwaiaaki iai.