Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI Na. 6 2017 | Te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi

TERA AM IANGO?

Antai te tia anga bwaintangira ae te kabanea n rianako n te iuniweeti aei?

“A bane bwaai n tituaraoi aika raraoi ma bwaintangira aika kororaoi n roko mai eta, bwa a ruo mairoun Taman ootani karawa.”​Iakobo 1:17.

E buokira Te Taua-n-Tantani aei n ataa kakawakin ana bwaintangira te Atua ae te kabanea n raoiroi.

 

ATUN TE MAEKATIN

“Te Bwaintangira Nakoiu ae te Kabanea n Raoiroi”

Ko kan anga ke n anganaki bwaintangira aika rangi ni kakawaki?

ATUN TE MAEKATIN

Ukeran te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi

E aki bebete kakaaean te bwaintangira ae raoiroi. Bwa kakawakin te bwaintangira e boto i aon ana namakin te tia bwaintangiraaki.

ATUN TE MAEKATIN

Te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi

Iai ana bwaintituaraoi te Atua nakoia aomata ae kakawaki riki.

Aekakira Raoi Tein Iesu?

Ni waakinakon te tienture ao iai taamneina irouia taani korobanna aika mwaiti. Tera ae e kaotaki n te Baibara ni kaineti ma tein Iesu?

Arora ae Riai n Iangoa te Kairua

N aki ongea rorora ke mwaataira ma ti bane ni kakairua. Ma tera arora iai?

Te Baibara​—E a Rangi ni Bati

E na buokiko te baei n ataa bukina ngkai e a bati aekan nako te Baibara.

A Riai Kristian ni Kakiritimati?

A bubukamarua te Kiritimati naake a rangi ni kaan ma ana tai Iesu?

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

E karika te maaku te taeka ae Aremaketon, ma tera raoi ae nanonaki iai?