Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 4 2016

Tera ae e Taekinaki n te Baibara?

Tera ae e Taekinaki n te Baibara?

E kateaki te Aro irouia aomata?

A KAKOAUAA TABEMAN AOMATA bwa e boni kateaki te Aro irouia aomata, ao tabeman riki a iangoia bwa te Atua e kabongana te Aro ni buokiia iai aomata bwa a na kaan ma ngaia.

Tera am iango?

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

Bon iai te “Aro ae itiaki ae aki kamwaraeaki i matan Atuara ae Tamara.” (Iakobo 1:27, te kabwarabwara mai nano) Boni mairoun te Atua te Aro ae itiaki ke ae e koaua.

REIREIARA RIKI MAN TE BAIBARA

  • E riai te Aro n aanaki n te koaua man te Baibara, bwa e aonga ni kukurei te Atua.Ioane 4:23, 24.

  • Akea uaan Aaro aika aanaki n aia iango aomata.Mareko 7:7, 8.

E riai bwa ko na kaaina te Aro teuana?

TERA AM KAEKA?

  • Eng

  • Tiaki

  • E bon nakoim

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

“Ti na iaiangoira i marenara bwa ti aonga ni kaungaira nakon te tangira ma mwakuri aika raraoi, ao ti na aki kaaki arora ni bobotaki.” (Ebera 10:24, 25) E tangiria te Atua bwa a na ikotaki taan taromauria n te botaki ae baireaki raoi.

REIREIARA RIKI MAN TE BAIBARA

  • Naake a taromauria te Atua, a riai ni katiteuanaaki n aia koaua.1 I-Korinto 1:10, 11.

  • Kaain te Aro ae e kukurei iai te Atua, a riki bwa te botaki n itaritari ni katobibia te aonnaba.1 Betero 2:17.