Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 4 2016

 ATUN TE MAEKATIN | TE BAIBARA—E KAWAKINAKI RAOI

Bukini Kawakinan te Baibara

Bukini Kawakinan te Baibara

E a tia ni kawakinaki raoi te Baibara. Ibukin anne, ko a kona ni karekea ao ni wareka katotona ni boong aikai. Ao ngkana ko rinea te Baibara ae tamaroa rairana, ko kona ni koaua raoi bwa ko a wareka katoton te koroboki nikawai ae kona n onimakinaki. * Ma bukin tera ngkai e teimatoa te Baibara n aki ongea te mka, te kakaaitara ae korakora, ao kataani bitakini kanoana, ao n angiin te tai e kamimi rongorongoni kawakinana? Tera ae rangi n okoro iai te boki aio?

“I a kakoauaa ngkai bwa te Baibara ae irou, bon te bwaintangira mairoun te Atua”

A bati aika reirei n te Baibara ake a inanoi naba ma te abotoro Bauro, are korea ae kangai: “E kairaki korean te Koroboki ae Tabu ni kabane iroun te Atua.” (2 Timoteo 3:16) A kakoauaa bwa e a tia ni kawakinaki te Baibara ibukina bwa bon ana Taeka te Atua ae okoro, ao ibukina naba bwa bon te Atua ae kateimatoa ni karokoa ngkai. Faizal are taekinaki ni moan te kaongora ae rereitaki aei, e a iangoia bwa e nang nori koauan taeka akanne, rinanon te ukeuke n reirei n te Baibara. E rangi ni mimi n te bwai are e kunea. E a waekoa n ataia ae akea n te Baibara reirei aika bati aika bwabwainaki irouia Aaro ake aongkoa Kristian ngaiia. Irarikin anne, e ringaki nanona n ana kantaninga te Atua ibukin te aonnaba, n aron ae kaotaki n Ana Taeka.

E taku: “I a kakoauaa ngkai bwa te Baibara ae irou, bon te bwaintangira mairoun te Atua. Ngkana e kona te Atua ni karaoi bwaai ni kabane, tiaki ngkanne bwa iai naba mwaakana n anganira te boki ao ni kawakinna ibukira? Kakewean anne, akea okorona ma tiatianakini mwaakan te Atua. Bwa antai ngai ngkai N na tiatiana mwaakan Teuare Moan te Mwaaka?”Itaia 40:8.

^ bar. 3 Nora te kaongora ae, “How Can You Choose a Good Bible Translation?” n te Taua-n-Tantani ae bwaini Mei 1, 2008 n te taetae n Ingiriti.