Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

A na maeka n te aonnaba te koraki aika kamaiuaki ni kabaneani boong

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

Ti a maeka ngkai “ni kabaneani boong”?

Tera am kaeka?

  • Eng

  • Ti aki

  • Tao eng

Ae E Taekinaki n te Baibara

“A na roko taai aika okoro aika karuanikai, ni kabaneani boong.” (2 Timoteo 3:1) Te taetae ni burabeti man te Baibara, n ikotaki ma bwaai aika riiriki, e kaotaki iai bwa boni “kabaneani boong” ara tai aikai.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • E kanikinaeaki kabaneani boong n taiani buaka, roongo, mwaeiei, ao aoraki aika kamamate.Mataio 24:3, 7; Ruka 21:11.

  • Ni kabaneani boong ao a nang rotaki aomata ni kerikaakin te aroaro ni maiu ae riai ao ni karakoni karaoan nanon te Atua.2 Timoteo 3:2-5.

Tera te kantaninga ibukia aomata nakon taai aika a na roko?

A kakoauaa tabeman aomata  . . . bwa a na toki kabaneani boong ngkana e a kamaunaaki te aonnaba ma kaaina, ma a kantaningaia tabemwaang bwa e na nakoraoi riki te waaki. Tera ngkoe am iango?

Ae E Taekinaki n te Baibara

“A na abana te aonnaba akana raoiroi, ao a na maeka i aona n aki toki.”Taian Areru 37:29.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • A na toki kabaneani boong ngkana a a kamaunaaki bwaai ni kabane aika bubuaka.1 Ioane 2:17.

  • E na oneaki te aonnaba nakon te bwaretaiti.Itaia 35:1, 6.