TERA AM IANGO?

Tera te bwaintangira ae te kabanea ni kakawaki ae e a tia n anga te Atua?

E kangai te Baibara: “E rangi n tangiriia kaain te aonnaba te Atua, n te aro are e a anga Natina ae te rikitemanna.”Ioane 3:16.

E maroroakinaki n Te Taua-n-Tantani aei bwa e aera ngkai e kanakomaia Iesu te Atua bwa e na mate ibukira ao ti na kangaa ni kaota ara kakaitau ibukin te bwaintangira anne.