E MANENA TE BAIBARA NI BOONG AIKAI?

Ngkai ti a maeka n te aonnaba ae e mamate nanoia kaaina ni kukune aika boou, nanona ngkanne bwa e a aki manena te Baibara, ngkai te boki nikawai? E kangai te Baibara:

“E kairaki korean te Koroboki ae Tabu ni kabane iroun te Atua ao e manena.”—2 Timoteo 3:16.

E maroroakinaki n Te Taua-n-Tantani aei ana taeka te Baibara ae e boni kona ni kairira n iterani maiura ni kabane.