Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 1 2016

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

Tera ae e na riki ngkana ti mate?

A KAKOAUAA TABEMAN bwa ti teimatoa ni maiu n te rabwata teuana ao tabemwaang a iangoia bwa te mate bon tokini bwaai ni kabane. Tera ngkoe ae ko kakoauaa?

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

“A bon aki ata te bwai teuana akana mate.” (Te Minita 9:5, BG) Ngkana ti mate ao a bon roko n tokina maiura.

REIREIARA RIKI MAN TE BAIBARA

  • E okira te tano te moan aomata ae Atam ngke e mate. (Karikani Bwaai 2:7; 3:19, BG) N aron naba anne, a bane aomata aika mate n okira te tano.Te Minita 3:19, 20.

  • Aomata aika mate a a boni kabwakaa iai boon aia bure ke a a kabwaraaki aia bure. (I-Rom 6:7) Akea riki te tuuaa ibukin te bure imwini mateia.

A kona ni manga maiu maate?

TERA AM KAEKA?

  • Eng

  • A aki

  • Tao

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

“A na boni mangauti.”Mwakuri 24:15.

TERA RIKI REIREIARA MAN TE BAIBARA?