Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI Na. 1 2016 | E Aera Bwa Ti Riai ni Kakaonimaki?

Angia aomata a kewe te taina n te maroro ae maanna tebwina te miniti. E aera ngkai ko kataia ni kaokoroko?

ATUN TE MAEKATIN

E Aikoa Bwabwainaki te Kakaonimaki?

E kaotaki n rongorongon Hitoshi bwa anne arona.

ATUN TE MAEKATIN

Aron Rotakim n te Babakanikawai

Ko riai n ataa te koaua ibukin te kewe.

ATUN TE MAEKATIN

Te Kakabwaia Man te Kakaonimaki

Rongorongon te moan aomata e boni kaotaki iai kakawakin te kakaonimaki.

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

Anganai Tii Teuana te Ririki ae N na Rau Iai ao ni Kukurei

E rangi n ringaki nanon Alain Broggio ni kibun te Baibara ae 1 Ioane 1:9.

Ko Ataia?

A kangaa ni karaoaki taian nira ni boki ake n te Baibara ao tera aroni kabonganaaia? Antai “mataniwi n ibonga” ake a mwaneweaki n te Koroboki ni Kristian ae Tabu n te Taetae ni Kuriiti?

Arora n Tokanikai i Aon te Tabeaianga

Aanga aika tenua aika kona ni buokiko bwa ko na mwengaraoi riki.

TE RABAKAU RIMOA NI KAINETI MA TE MAIU N TAAI AIKAI

Tai Raraoma

E aki tii taekinna Iesu bwa ti na katoka raraomara ma e kabwarabwaraa naba aroni karaoana.

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

A kona ni manga maiu maate?

Baika Tibwa Rin Riki n te Intanete

E Kona ni Buokai te Baibara Ngkana I Rawawata?

Iai baika tenua aika e tituaraoi n anga te Atua ibukini buokan rawawatara.