Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) July 2016

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Aokati 29 nakon Tebetembwa 25, 2016.

A Kukurei n Anga Ngaiia i Ghana

A bati kangaanga ao kakabwaia naba nakoia naake a motinnanoia bwa a na beku n taabo ake e korakora riki iai kainnanoaia taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea.

Ukoukora te Tautaeka n Uea ao Tiaki Bwaai

E kabwarabwaraa Iesu bwa e aera ngkai ti riai n taotaon nanora nakon tangirani bwaai.

E Aera Ngkai Ti Riai n “Teimatoa n Tantani”?

Bwaai aika tenua ake a kona ni kakerikaaka marurungira ao taningamaraura ngkana ti aki taratara raoi.

“Tai Maaku. N na Buokiko”

E a tia Iehova ni kaotia bwa bon te rao ae kakaonimaki n taai ake ti raraoma iai ao n rawawata.

Taani Karekea Ana Akoi ae Rianako te Atua Aika Kakaitau

Tera aroni kaotan ana akoi ae rianako Iehova ae moanibaan te raoiroi nakoia aomata?

Kabutaanako te Rongorongo ae Raoiroi ae Taekan te Akoi ae Rianako

E kangaa ni katuruturuaki ana akoi ae rianako te Atua n te “rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea”?

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Tera ae nanonaki ni katenaani kaai aika uaai ae kabwarabwaraaki n Etekiera mwakoro 37?