Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) January 2016

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei ibukin Beberuare 29 nakon Eberi 3, 2016.

A Anga Ngaiia—N Aaba Ake n te Oceania

A kangaa ni kaaitarai kangaanga Ana Tia Kakoaua Iehova ake a beku n taabo ake e kainnanoaki riki iai te ibuobuoki n aaba ake n te Oceania?

Motinnanoia Bwa “Kam na Kateimatoa Ami Itangitangiri n Tari”!

E kona ni buokira te kibu ibukin te ririki 2016 n tauraoi imwaini baika a nang riki aika imwaira.

Ti Kairoroaki n te “Bwaintituaraoi ae Akea n ai Arona” Mairoun te Atua

E kangaa ana tangira te Atua ni kairira bwa ti na tou raoi mwini mwanekan Iesu ni kaota tangiraia tarira, ao ni kabwarai buure?

E Kaotioti Taamnein te Atua ma Nanora

Tera aron te aomata ngkana e riki bwa temanna i buakoia aika kabiraki? E kangaa ni kabiraki temanna n te taamnei ae raoiroi?

“Ti na Airi ma Ngkami”

Tera ae ti riai n uringnga ibukia te koraki are 144,000?

Te Uaia ni Mwakuri ma te Atua E Karika te Kimwareirei

E kangaa te mwakuri ma Iehova ni karika kimwareireira ao ni kamanoa ara onimaki?