Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  April 2016

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Tera “kakoauaan te bwai” ao te “bwai ni kanikina” are a anganaki Kristian aika kabiraki n tatabemania nako mairoun te Atua?2Kor. 1:21, 22; te kabwarabwara mai nano.

N taai ake rimoa ao e katuruaki te mwamwa ae te bwai ni kanikina i aon te bokaboka ke te bwai ae kanimnim ibukini kakoauaan te bwai teuana

Kakoauaan te bwai: Ni kaineti ma te boki teuana, te taeka ni Kuriiti ae rairaki bwa “kakoauaan te bwai” n 2 I-Korinto 1:22 bon “te taeka ae eti ao e riai ibukin te kaboobwai,” ae nanona “te kabwakamwane, te karinimwane, te bwai ni kakoaua, are e kabwakaaki moa iterani boona ao e a kamatoaaki iai te bwaibwai ae eti i aan te tua ke te boraraoi.” Ni kaineti ma naake a kabiraki, e kabwarabwaraaki kakoroan te kabwakamwane ke kaniwangaia n 2 I-Korinto 5:1-5 bwa e irekereke ma karinan te rabwata ae aki kona ni mka i karawa. E irekereke naba kaniwangaia ma te bwaintituaraoi ae te aki mamate.1Kor. 15:48-54.

N te taetae ni Kuriiti n taai aikai ao e kabonganaaki te taeka ae irekereke ma anne ibukin te mwamwa ni kabae. E tonuraoi te kaikonaki aei nakoia naake a na riki bwa buuni Kristo n te aro ni kaikonaki.2Kor. 11:2; TeKao. 21:2, 9.

Te bwai ni kanikina: N taai ake rimoa ao e kabonganaaki te bwai ni kanikina ibukin te tiaaina ae kaota te bwaibwai, e kakoauaa te bwai teuana, ke te boraraoi. Ao ibukia taani kabiraki, a “kanikinaeaki,” ke a kataneaki n te aro ni kaikonaki n te taamnei ae raoiroi ao n riki bwa ana aomata te Atua. (IEbe. 1:13, 14) Ma e aki kamatoaaki kanikinaeaia aei ni karokoa teutana te tai imwaini mateia ma kakaonimakia, ke teutana te tai imwaini moanakin te rawawata ae korakora.IEbe. 4:30; TeKao. 7:2-4.