E kaekai tataro ni kabane te Atua?

KO NA TAEKINNA BWA E KAEKAI AIA TATARO . . .

  • Aomata nako

  • Aomata tabeman

  • Akea

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

“E kaan Iehova nakoia . . . akana weteia ni kabane n te koaua.”Taian Areru 145:18.

TERA RIKI REIREIARA MAN TE BAIBARA?

  • E aki kaekai te Atua aia tataro aomata akana kaitaraa. (Itaia 1:15) Ma a kona “ni kaetii bwaai” ma ngaia n aroia ni bitii aroia.—Itaia 1:18.

  • Ngkana e na kaekaa te tataro te Atua, e riai ni boraoi te tataro anne ma ana kaetieti aika n te Baibara.1 Ioane 5:14.

E riai bwa ti na tataro ma teira ae okoro?

A KAKOAUAA TABEMAN bwa a riai ni katorobubua, ni kabaraaki atuia, ke ni botii baia, ngkana a tataro. Tera ngkoe am iango?

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

E butimwaei te Atua aia tataro aomata aika “tekateka” ke aika a ‘tei’ ke naake “a wene ni bobaraaki” ke a “katorobubua.” (1 Rongorongo 17:16; 2 Rongorongo 30:27; Etira 10:1; Mwakuri 9:40) E aki kainnanoa teira ae okoro ngkana ti tataro.

TERA RIKI REIREIARA MAN TE BAIBARA?