Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

A na kamaunaaki bwaai ni buaka ni kabane

Tera ae e Taekinaki n te Baibara?

Tera ae e Taekinaki n te Baibara?

E kona n reke te rau n te aonnaba?

Tera am kaeka?

  • Eng

  • E aki

  • Tao eng

Ae e taekinaki n te Baibara

I aan ana kairiri Iesu Kristo ao “e na bati te raoi ni karokoa ae ai akea namwakaina” ae nanona bwa akea tokina.​—Taian Areru 72:7.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • A na kamaunaaki aomata aika buakaka man te aonnaba, bwa a aonga aomata aika raoiroi ni “korakora kimwareireia n te rau ae bati.”​—Taian Areru 37:10, 11.

  • E na katoki buaka ni kabane te Atua.​—Taian Areru 46:8, 9.

E boni kona n reke te raunnano ni koaua ngkai?

A kakoauaa tabeman . . . bwa e a aki kona n reke te raunnano ni koaua ngkai e a onrake te aonnaba n te rawawata ao n te ribuaka. Tera ngkoe am iango?

Ae e taekinaki n te Baibara

A kona naba ngkai te koraki ake a kaan ma te Atua ni karekea “te rau are mairoun te Atua ae riaon aia iango aomata.”​—I-Biribi 4:6, 7.

Tera riki reireiara man te Baibara?

  • E berita te Atua bwa e na katoka te rawawata ao te ribuaka, ao ni “kabooui bwaai ni kabane.”​—Te Kaotioti 21:4, 5.

  • Ti kona ni karekea te raunnano man ataan ae ti “kainnanoa te Atua.”​—Mataio 5:3.