Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI Na. 5 2016 | E na Reke Ia Kabebetean Nanom?

Ti bane ni kainnanoa kabebetean nanora riki n taai ni karawawata. E kabwarabwaraaki n te maekatin aei aron te Atua n anga te kabebetenano nakoia aomata aika kaaitara ma kangaanga.

ATUN TE MAEKATIN

Ti Kainnanoa Kabebetean Nanora

Tera ae ko na karaoia ngkana ko kaaitara ma maten temanna ae tangiraki iroum ke kangaanga aika kakaiaki ma marurungim, te tekateka n taanga, ke te mwakuri?

ATUN TE MAEKATIN

Aron te Atua ni Kabebetea te Nano

Bwaai n ibuobuoki aika aua ibukin ane e rawawata.

ATUN TE MAEKATIN

Kabebetean te Nano n Tain te Kangaanga

Aroia aomata ni karekea te ibuobuoki n te tai are a rangi ni kainnanoia iai.

Otinakon te Baibara ae Tabu—Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou n te Taetae ni Kiribati

Te rairai aei ae te Rairai ae te Aonnaba ae Boou, e boni kaota ana taeka te Atua n oin am taetae n te aro ae eti.

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I Rangi ni Kiunun Ngkoa ao n Iowawa

Tera ae e kaira te tia un mai Mexico bwa e na kani bita aroarona?

Tera ae E Taekinaki n te Baibara?

Ko na bae ni mimi n te kaeka.

Baika Tibwa Rin Riki n te Intanete

E Aera Ngkai Ti Tataro? E na Kaekaai te Atua?

Kaekaan am tataro iroun te Atua e boboto riki mairoum.