Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI Na. 3 2017 | Taan Toka i Aoia Aoti Aika Aman ao Rotakim ni Mwanangaia

TERA AM IANGO?

Mwanangaia taan toka i aoia aoti aika aman aikai bon te rongorongo ae rangi n ataaki ae kanoan te boki ae Te Kaotioti. Tabeman a maaku iai, ao tabeman e rangi n anaaki nanoia iai. Nora ana taeka te Baibara ni kaineti ma taetae ni burabeti aikai:

“A a kukurei akana wareware ni kabaibati n te taetae ni burabeti aei ao akana ongora taekana.”​Te Kaotioti 1:3.

E maroroakinaki n Te Taua-n-Tantani aei bwa e kangaa n riki bwa te rongorongo ae raoiroi ibukira mwanangaia taan toka i aoia aoti aika aman aikai.

 

ATUN TE MAEKATIN

Taan Toka i Aoia Aoti Aika Aman ao Ngkoe

Aoti aika aman​—temanna ae mainaina, temanna ae uraura, temanna ae roroo, ao temanna ae maii. Mwanangaia ae uota te bitaki ae korakora aei bon te rongorongo ae rangi n ataaki ae kanoan te boki ae Te Kaotioti.

ATUN TE MAEKATIN

Taan Toka i Aoia Aoti Aika Aman​—Antai Ngaiia?

Nora aroni kabwaraan nanon te miitara aei.

Te Bwai ni Kakoaua Riki Teuana

Ko bae n aki ataia bwa antai te aomata ae Tatenai, ma bwain rimoa ake a kuneaki irouia taan rabakau ake e mwaneweaki iai taekan teuaei, a boutokaa te koaua ae rangi ni kakawaki.

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I Tangira te Beitiboo ao Akea Riki!

E tautoronaki Samuel Hamilton n tangiran ana takaakaro, ma e bita maiuna te reirei n te Baibara.

KAKAIRI N AIA ONIMAKI

“Te Aine Ngkoe ae Ko Baaraoi”

E a noraki i Aikubita rianakon baaraoin Tara irouia ana toro Barao. Ko na bae ni kubanako te baere e riki imwina.

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

E koaua ae te Atua e tangira riki te koraki n aomata teuana nakon are teuana? E koaua bwa a kakabwaiaaki tabeman ao ake tabemwaang a karekeaki kaia?