Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 3 2016

Aran te Atua (ane e kataneaki) ae kaoti ni Baibaran rimoa

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

Iai aran te Atua?

A TAKU TABEMWAANG bwa akea arana, ao tabeman a taku bwa te Atua ke te Uea, ma bon iai naba aika taku bwa e bati aran te Atua Tera ngkoe am iango?

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

“IEHOVA aram, ba bon ti Ngkoe Teuare Moan te Rietata i aonaba ni bane.”Taian Areru 83:18, BG

TERA RIKI REIREIARA MAN TE BAIBARA?

  • E ngae ngke e bati nakoan te Atua ma bon tii teuana arana.Te Otinako 3:15.

  • Bon iai te Atua, ao e tangirira bwa ti na kinaa.Mwakuri 17:27.

  • Ataakin aran te Atua bon te moani mwaneka nakoni karekean te reitaki ae kaan ma ngaia.—Iakoba 4:8.

E kairua taboan aran te Atua?

TERA AM KAEKA?

  • Eng

  • E aki

  • Tao

AE TAEKINAKI N TE BAIBARA

“Ko na tai atonga aran Iehova ae Atuam ni bakanrereia.” (Te Otinako 20:7, BG) E tii bure kabonganaan aran te Atua n te tai are e kabonganaaki iai ma te aki karinerine.Ieremia 29:9.

TERA RIKI REIREIARA MAN TE BAIBARA?

  • E ataa aran te Atua Iesu ao e kabongana.Ioane 17:25, 26.

  • E kaoira te Atua bwa ti na weteia n arana.Taian Areru 105:1.

  • A kataia taani kairiribai nakon te Atua ni kairiia aomata bwa a na mwanuokina aran te Atua.Ieremia 23:27.