Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI Na. 3 2016 | Ngkana E Mate Ae Ko Tangiria

Ti bane n rotaki n ana urubwai te mate. Tera ae ti na karaoia ngkana e mate kaain ara utu ke raoraora ni kaan?

ATUN TE MAEKATIN

Ngkana E Mate ae Ko Tangiria

E na kangaa temanna ni kaitaraa te nanokawaki ae korakora? Ao iai te kantaninga ibukia raora aika tangiraki ake a a tia ni mate?

ATUN TE MAEKATIN

E Bure te Nanokawaki ae Korakora?

Tera arom ngkana a taku tabemwaang bwa e a riao arom n nanokawaki ni buan ae ko tangiria?

ATUN TE MAEKATIN

Kekeiaki Ribuakon Nanokawakim ae Korakora

Iai bwaai n ibuobuoki aika manena n te Baibara, aika a tia n noraki bwa a mwakuri.

ATUN TE MAEKATIN

Kabebeteia Akana Nanokawaki

A kona naba raao ni kaan ni kabwaka n nora kainnanon raoraoia ae nanokawaki ni buan ae a tangiria.

ATUN TE MAEKATIN

A na Manga Maiu Maate!

E boni koaua te kantaninga ae n te Baibara?

Ko Ataia?

Antai taman Ioteba? Aeka ni kunnikai raa ao bwaai ni kataa aika kabonganaaki n taai ake a karakinaki n te Baibara?

E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

I a Rabakau ni Karineia Aine ao Boni Ngai

Joseph Ehrenbogen ngke e wareka te kanoan te Baibara are e buokaki iai ni bita maiuna.

KAKAIRI N AIA ONIMAKI

“N na Nako”

Irarikin te onimaki, e kaotiotii naba aroaro tabeua aika rianako Rebeka.

Tera ae Taekinaki n te Baibara?

E kairua taboan aran te Atua?

Baika Tibwa Rin Riki n te Intanete

E Aera Ngkai A Mate Aomata?

Ana kaeka te Baibara nakon te titiraki aei e karekea te kabebeteaki ao te kantaninga.