Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Taratara! Na. 1 2018 | Te Kawai Nakon te Kukurei

TI NA KAREKEA IA TE KAIRIRI AE KONA N ONIMAKINAKI, IBUKIN TE MAIU AE KAKUKUREI?

E kangai te Baibara: “E a kukurei te aomata ae . . . kimwareirei n ana tua Iehova, ao e wareware n Ana tua ni karauraua bwanaana ni ngaina ao ni bong.”​—Taian Areru 119:1.

Ni kaongora aika itiua aikai ao a maroroakinaki iai booto n reirei aika kona n onimakinaki ake a a maan ni kakabonganaaki aika karekea te kukurei ae bati.

 

Ukeran te Kawai

Ko iangoia bwa te aomata ngkoe ae ko kukukurei? Tera ae e karika kukurein te aomata?

Te Raunnano ao te Tituaraoi

A bati aika iangoia bwa e reke te kukurei mani mwaitini bwaai ao te kaubwai. Ma e teimatoa te kukurei n te mwane ao te bwai? Tera ae e a tia n noraki?

Te Marurung ao te Korakora

E kerikaaki kukurein te aomata n te aoraki?

Te Tangira

Kaotiotan ao butimwaean te tangira, e kakawaki ibukini kukurein te aomata.

Kabwaraani Buure

Te maiu ae on n te un ao n te riribai e bon aki kakukurei ao e kona n rota marurungim.

Te Kantaninga n te Maiu

Karekeani kaeka aika karaunano ibukin titiraki aika kakawaki ibukin te maiu, bon iteran te kukurei ae kakawaki.

Te Kantaninga

A bati aika noria bwa e kangaanga te kukurei ngkana a aki koaua raoi ibukin taai aika imwaia ao ibukia aia koraki aika tangiraki irouia.

Karekea Riki Reireiam

A bati baika kona ni karekea kukurein te aomata ke aki kukureina. Reiakina te bwai n ibuobuoki ae akea boona aei ae kona ni buokiko ni kaekai am titiraki aika kakawaki ni maium.