NORI
Text
Image

(Ebera 10:24, 25)

 1. 1. Kakabwaiaira Iah ngkai

  Ti kaai ni bobotaki.

  Ko rabwa n ara botaki

  Ao anganira taamneim.

 2. 2. Karaoiroa ara beku

  Ni kaonira n am Taeka.

  Reireinira te tangira.

  Ti na uarongorongo.

 3. 3. Kakabwaiaa botakira

  Ao katiteuanaira.

  Ti bia neboa riain

  Mwaakan raoi am Tautaeka.