NORI
Text
Image

(Taian Areru 127:1)

 1. 1. Iehova, ti kan tataro

  Mai nanora n te bong aei.

  Ko akoakoira raoi ao ko

  Bon tangirira!

  Ti a kakabwaiaaki

  Ibukin ara mwakuri.

  Ni katean am auti bwa ti bon

  Tangiriko Iah.

  (KORATI)

  Katean te auti aei ibukim

  Bon te kakabwaia mairoum.

  Ti na teimatoa ni beku iroum Iehova.

  Ti neboiko raoi ni maiura.

 2. 2. N noran te moangare,

  Ti a riki bwa raao ni koaua!

  Ao a kakawaki iroura

  N aki totoki!

  Ti nora taamneim Iehova

  Ni katiteuanaakira.

  Katanoataakin aram bon

  Kaniwangara!

  (KORATI)

  Katean te auti aei ibukim

  Bon te kakabwaia mairoum.

  Ti na teimatoa ni beku iroum Iehova.

  Ti neboiko raoi ni maiura.