NORI
Text
Image

(Taian Areru 34:8)

 1. 1. E kakawaki ’roura te

  Beku n uarongorongo.

  Ti kabonganai taai bwa ti aonga

  Ni kawariia aomata.

  (KORATI)

  Ti na ‘katoongnga ao n noria—

  Bwa e bon raoiroi Iehova.’

  E na bati te uaa ni karaoan

  Nanon Iah n ae ti kona.

 2. 2. A na bati kakabwaiaaia

  Akana a kabwanina.

  Aia tai ’bukin Iehova ngkai

  E tabeakinia raoi.

  (KORATI)

  Ti na ‘katoongnga ao n noria—

  Bwa e bon raoiroi Iehova.’

  E na bati te uaa ni karaoan,

  Nanon Iah n ae ti kona.