NORI
Text
Image

(Mwakuri 20:20, 21)

 1. 1. Ti memena ngkoa n te roo.

  Ti aki ataa maiuia Kristian.

  Ma e kaotaa te koaua Iah,

  Ibukin Ana Tautaeka.

  Ti bon ataa nanona ae

  Ti na beku Ibukina.

  Ti uota aran Iehova,

  Ni kabutaa raoi kakannatona.

  Ti kaotioti ibukina,

  N auti nako ao ni kawai.

  Ti buokiia aomata bwa

  A na ataa raoi te koaua.

  Ti katoai aaba nako.

  E buta iai neboana.

  Ti beku iroun Iehova

  N uaa tian raoi te mwakuri aio.