NORI
Text
Image

(Mataio 10:11-15)

 1. 1. E kaota aron te uarongorongo

  Ara Uea ao e kangai:

  ‘Ukera ane tau ni kawaraki

  Ao aika kan ongora naba.

  Kam angania te raoi ngkana kam

  Kamauriia naba ma te raoi.

  Ngkana a aki kan ongo ioi tanoni

  Waemi ao manga kitania.’

 2. 2. A butimwaea Teuarei akana

  Boni butimwaeingkami.

  Ibukin nanoia raoi ni kani maiu

  A na boni beku ma ngkami.

  Tai raraomaeakina ami taeka

  Bwa e na buokingkami Iehova.

  A na ongo akana nimamannei

  Ngkai kam kaeka ma te akoi.