NORI
Text
Image

(2 Timoteo 4:5)

 1. 1. Taekina te Tautaeka n Uea

  Ni kabutaa te aba.

  Ti rangi ni kani buokiia

  Akana nimamannei.

  Mwiokoara bwa ti na bon

  tataekina ana taeka.

  Teimatoa n uarongorongo

  N tataekina arana.

  (KORATI)

  Kekerake,

  tataekina Ana Tautaeka Iehova.

  Kekerake, kakaonimaki n tei

  ibukin Iehova.

 2. 2. Ti uaia ni kekerake ma

  Ana kabiraki Iah.

  Ti kaai ni beku ngaira kaara,

  Ataei, mwaane, ao aine.

  A riai aomata n ongora

  taekan Ana Tautaeka Iah.

  Ti tataekinna n aki maaku.

  Ni korakoran Iehova!

  (KORATI)

  Kekerake,

  tataekina Ana Tautaeka Iehova.

  Kekerake, kakaonimaki n tei

  ibukin Iehova.