NORI
Text
Image

(Mataio 13:4-8)

 1. 1. Uataboa ana mwakuri

  Te Toka, ongo irouna.

  E rangi ni kani buokiko.

  E na reireiniko kawaim.

  E rikirake koraan te koaua

  N naano aika nanoraoi.

  Kakaonimaki n uarongorongo

  Are mwiokoam ni koaua.

 2. 2. E boto nakoraoin am beku

  I aon am kakorakora.

  A kainnanoa am boutoka

  N reireinia te koaua.

  Buokiia n rawawataia nako

  Ma nanokokorakia.

  Ko na kimwareirei n noran te koraa

  Ae rikirake i nanoia.

(Nora naba Mat. 13:19-23; 22:37.)