NORI
Text
Image

(Itaia 43:10-12)

 1. 1. A kakaraoi aomata

  Antiia aika kewe.

  A aki kinaa Iehova

  ae Moan te Mwaaka.

  Tii ngaia ae kona ni

  kaota raoi te koaua.

  Akea ae na tei ibukin

  Atuaia aika kewe.

  (KORATI)

  Ana Tia Kakoaua

  Iehova ngaira ao bon

  Atuara ae kakoroa

  Bukin ana berita.

 2. 2. Ti taekina aran Iah,

  Kakannaton Ueana.

  Ti uarongorongo

  N aki mamaaku.

  Bwa a riai n ataa ana

  koaua te Atua.

  A na ungari bwanaaia ao

  Ti na neboia ma ngaiia.

  (KORATI)

  Ana Tia Kakoaua

  Iehova ngaira ao bon

  Atuara ae kakoroa

  Bukin ana berita.

 3.  3. Neboa Iehova ni

  Kaotioti ibukina.

  A reireinaki iai

  Aika buakaka.

  E bwara aia bure

  Aika okira Iehova.

  Tataekina ana taeka Iah.

  E beritana te maiu.

  (KORATI)

  Ana Tia Kakoaua

  Iehova ngaira ao bon

  Atuara ae kakoroa

  Bukin ana berita.