NORI
Text
Image

(Ruka 16:16)

 1. 1. A teimatoa ana aomata Iah

  Ni boutokaa te rongorongo ae raoiroi.

  A riribaaki iroun Tatan,

  Ma a tei ni korakoran Iehova.

  (KORATI)

  Kam na keerake riki taani Kakoaua!

  Kimwareirei ni mwakuri ibukin Iah!

  Tataekina kaanin rokon te Bwaretaiti

  Ao kakabwaia aika nang roko.

 2. 2. A aki motirawa ana toro Iah.

  Ti aki raonia tautaeka n aomata.

  Kateimatoa itiakira.

  Ti bia rangi ni kakaonimaki.

  (KORATI)

  Kam na keerake riki taani Kakoaua!

  Kimwareirei ni mwakuri ibukin Iah!

  Tataekina kaanin rokon te Bwaretaiti

  Ao kakabwaia aika nang roko.

 3. 3. E kakanikoaki Uean Iehova.

  E a uaraoaki arana ae tabu.

  Ti na katabua arana

  Ni kaongoia aomata ni kabane.

  (KORATI)

  Kam na keerake riki taani Kakoaua!

  Kimwareirei ni mwakuri ibukin Iah!

  Tataekina kaanin rokon te Bwaretaiti

  Ao kakabwaia aika nang roko.