NORI
Text
Image

(Mika 6:8)

 1. 1. Ti na taubai ma Tamara,

  Ao ti nakonako ma ngaia.

  E na akoiia Iehova

  Taan ukeri kawaina nako!

  E a tia ni kariaia

  Bwa ti na taua baina.

  Ao ti na katabui maiura,

  Bwa ti tei ibukin Iehova.

 2. 2. E a kaan tokin te waaki

  Ao ngkai e a rangi n un Tatan,

  Ti nang boni kaitaraaki.

  Ti kona n rangi ni maaku iai,

  Ma e kamanoira Iehova.

  Ti kaanira ma ngaia,

  Bwa ti na beku irouna

  Ma nanora n aki toki.

 3. 3. E katauraoi buokara Iah

  N taamneina ao ana Taeka,

  Ao ai bon te ekaretia,

  Ao e ongo ara tataro.

  E na buokira Iehova bwa

  Ti na karaoa ae eti,

  Ma ni kakaonimaki raoi,

  Ao n nanorinano naba.