NORI
Text
Image

(1 I-Tetaronike 5:17)

 1. 1. Tataro nakon Iehova ao e na

  Ongora bwa ti uota arana.

  Kauka nanom nakoina bwa raoraom.

  Onimakina ana buoka Iah.

  Tataro ni boong nako.

 2. 2. Kaitaua Iehova ibukin maiura.

  Butiia kabwaraan ara bure.

  Ti kaotii ara bure nakoina

  Bwa e ataira bwa taano ngaira.

  Tataro ni boong nako.

 3. 3. Tataro n tain ara kangaanga.

  E na kaanira bwa bon Tamara.

  Ukoria ibukin buokara.

  Onimakinna ao tai mamaaku.

  Tataro ni boong nako.