NORI
Text
Image

(Taian Areru 23)

 1. 1. Te tia Kawakinai Iehova.

  N na bon toua kawaina.

  E atai au iango ma nanou.

  E bon ataa kainnanou.

  E kairai nakon taian ran,

  Bon taabo aika kamaiu.

  E kairai i nanon te tangira

  Nakon te tabo ae rau.

  E kairai ’nanon te tangira,

  Nakon te tabo ae rau.

 2. 2. A kakamaiu kawaim nako,

  Kawain nako am raoiroi.

  Tai kariaia bwa N na tiku

  N aki nakonako iai.

  A kairai am kai ma okom,

  N te mwarua ae roo.

  Ao N na bon aki kona ni maaku,

  Bwa bon raoraou Atuau.

  N na bon aki kona ni maaku,

  Bwa bon raoraou Atuau.

 3.  3. Iehova te tia kawakinai.

  N na bon toua raoi kawaim

  Ko kakorakoraai ao I rau.

  Ko karekei kainnanou,

  Ngkai ko mena i rarikiu.

  I kakantaningaiko.

  Teimatoa ni kawakinai raoi,

  N au bong ni maiu ni bane.

  Teimatoa ni kawakinai,

  N au bong ni maiu ni bane.

(Nora naba TaiAre. 28:9; 80:1.)