NORI
Text
Image

(Te Minita 7:1)

 1. 1. Ti kan irira Nanom n taai nako

  ni karekean Arara ae raoiroi.

  Ti kani karaoa Te raoiroi i matam

  bwa ko aonga ni Kimwareirei.

 2. 2. Bon akea uaan Raonakin te aba

  ni karekei iai Kamoamoaara.

  Ti aki akoaki ’Roun Iah ni kakaaean

  arara ae na Kakannato.

 3. 3. Ko na uringa Arara Iehova

  ni koreana N am boki ni kauring.

  Ti onimakiniko, Ti tei ’bukim, ao ko

  na kamatoaa Raoi arara.