NORI
Text
Image

(1 Betero 5:10)

 1. 1. E karokoa te koaua iroum Iehova

  Ni weteiko man te rotongitong.

  E nora ingaingan nanom n ukeria

  Ao ni kakaraoi bwaai aika raoiroi.

  Ko beritana iran nanona.

  E na teimatoa ni buokiko.

  (KORATI)

  E kabooko te Atua

  n raraan Iesu.

  E kani buokiko

  bwa ko na bon nene.

  E na kairiko Iehova

  ao ni kamanoko.

  Eng, e na buokiko,

  ko na korakora.

 2. 2. E anga Natina ibukim Iehova.

  E kan noriko n tokanikai.

  E na anganiko te korakora Iah

  Ngkai e aki taua Natina.

  E na uringa kakaonimakim.

  E na tararuai ana bwai Iah.

  (KORATI)

  E kabooko te Atua

  n raraan Iesu.

  E kani buokiko

  bwa ko na bon nene.

  E na kairiko Iehova

  ao ni kamanoko.

  Eng, e na buokiko,

  ko na korakora.