NORI
Text
Image

(Taeka N Rabakau 4:23)

 1. 1. Ti kawakin nanora ao n

  rarawa ni bure.

  E bon ataa raoi ae raba

  I nanora Iehova.

  E mwamwanaira te nano

  ao tia tiotionako.

  Kairira nanom n am iango

  ao toua kawain Iah.

 2. 2. Tataromwaaka ma nanom

  N ukoukora Iehova.

  Teimatoa ni kaitaua.

  Kaotiota kainnanom.

  Ti na ongeaba n ana,

  Reirei nako Iehova.

  Kakaonimaki ni koaua

  Ni kakukureia.

 3. 3. Kamatoaa nanom bwa ko

  Na iangoi baika eti.

  Kataua rotakin nanom

  n ana Taeka Iehova.

  E tangiriia akana

  kakaonimaki Iah.

  Taromauria ma nanom.

  Riiki bwa raoraona.