NORI
Text
Image

(Ebera 6:18, 19)

 1. 1. A bon ukeuke aomata n te roo.

  E matebuaka aia ukeuke.

  E kaotaraeaki aia kairua.

  A boni bure ao ni mate.

  (KORATI)

  Kakatonga n rokon Ueana!

  E na kainaomataira man te maaku.

  Ao e nang katoka te buakaka.

  E kamatoaira te kantaninga.

 2. 2. E taekinaki bwa ‘E a kaan ana bong.’

  A na aki tang ni kangai: “Ai tii maanra?”

  E kainaomataia aika maraki.

  Neboa Iah ae Moan te Mwaaka.

  (KORATI)

  Kakatonga n rokon Ueana!

  E na kainaomataira man te maaku.

  Ao e nang katoka te buakaka.

  E kamatoaira te kantaninga.