NORI
Text
Image

(Taeka N Rabakau 16:31)

 1. 1. Iai kaara i buakora

  A nanomwaaka.

  A teimatoa n nene.

  A kaaitara ma

  Buan korakoraia

  Ao buan raoia.

  Kakabwaiaa maiuia

  Ae na roko Iah.

  (KORATI)

  Uringia Iah bwa

  A onimaki.

  Karaui nanoia.

  A mwakuri raoi.

 2. 2. E raoiroi ane iaia

  I matan Iehova.

  A tamaroa aika

  Kakaonimaki.

  Bon rooro n rikirake

  Ngkoa ngaiia.

  A kakaonimaki bwa

  A anga nanoia.

  (KORATI)

  Uringia Iah bwa

  A onimaki.

  Karaui nanoia.

  A mwakuri raoi.