NORI
Text
Image

(Mataio 24:13)

 1. 1. E oti n ana Taeka Iah bwa

  Ti na nanomwaaka.

  A boto i aon te koaua bwaai

  Ake ko reiakini.

  Neene n te onimaki.

  E a kaan ana bong Iah.

  Kakaonimaki n taua te eti

  Ni kaaitarai kataakim.

 2. 2. Kamatoaa am tangira

  Bwa e na aki bua.

  N aki ongei rawawatam

  Ko riai n nanomwaaka.

  Tai nanououa, tai maaku

  N aki ongei kataakim

  E na bon kamaiuira Iah.

  E na kaanira Iehova.

 3.  3. A na kamaiuaki aika

  Bon nanomwaaka raoi.

  A na rin araia n ana

  Boki ni kamaiu Iehova.

  Katiaa ana mwakuri te

  Nanomwaaka i nanom.

  Ataa raoi ana akoi Iah.

  Ko na kimwareirei iai.